http://danains.ir/wp-content/uploads/2014/10/index3_md.jpg

مدیریت مشتری به معنای customer relationship  management است که به صورت خلاصه crm گفته میشود همه این فرایند ها و  فناوری هایی گفته میشود که در شرکت ها و سازمان های مختلف برای شناسایی . ترغیب. گسترش. حفظ و ارائه خدمات بهتر برای مشتری به کار میرود

اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین

سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف را بیان می‌کند.مجموعه کاملی از فرآیندها و تکنولوژی ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان

فعلی و بالقوه و دست اندرکاران کسب و کار در بازاریابی،فروش و خدمات،صرف نظر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان. مدیریت ارتباط

با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و بالا بردن ارزش شرکت و همچنین فروش در دراز مدت

است. مدیریت ارتباط با مشتری،استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری،فرآیندها و تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول

 مشتری یکپارچه می سازد. مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطلاعاتی یک پارچه است که برای برنامه ریزی،زمان بندی و کنترل

فعالیت های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب

سایت،تلفن و غیره به کار می رود.


منبع: www.isiarticles.com